Tìm hiểu về lá cờ của nước Canada và ý nghĩa của quốc kỳ Canada

0
278
lá cờ của nước canada

Canada là một quốc gia có nền kinh tế mạnh mẽ và là một địa điểm lý tưởng dành cho các du học sinh đến học, vậy bạn có biết gì về lá cờ của nước Canada không? Quốc kỳ Canada mang ý nghĩa gì? Sau đây, công ty ANB Việt Nam sẽ chia sẻ cho bạn những thông tin quan trọng về hình ảnh lá cờ Canada.

Hình ảnh lá cờ của nước Canada

Có thể bạn chưa biết, lá cờ của nước Canada còn có các tên gọi khác như là cờ Lá Phong, cờ một lá. Lý do vì lá cờ của Canada có hình ảnh một chiếc lá phong ở giữa lá cờ.

quốc kỳ canada, lá cờ canada, lá cờ của canada, lá cờ nước canada, cờ canada có lá gì, lá cờ của nước canada, quốc kỳ của canada, quốc kỳ canada có hình lá gì, lá trên cờ canada, hình ảnh lá cờ canada, quốc kỳ nước canada, biểu tượng lá cờ canada, hình ảnh lá cờ nước canada, lá trên quốc kỳ canada, lá phong trên cờ canada, chiếc lá trên cờ canada, hình lá cờ canada, ý nghĩa lá cờ của canada, ý nghĩa lá cờ canada, hình ảnh quốc kỳ canada, quốc kỳ của nước canada,

Quốc kỳ Canada

Cụ thể là quốc kỳ Canada có màu nền màu đỏ và ở giữa trung tâm lá cờ là một hình vuông màu trắng, ở giữa hình vuông lại là hình ảnh lá phong với 11 đầu nhọn.

Cờ lá phong được chính thức phong làm quốc kỳ Canada vào ngày 15/02/1965, và ngày 15/02 cũng trở thành ngày kỉ niệm quốc kỳ Canada.

Thiết kế lá cờ Canada

Lá cờ nước Canada được thiết kế theo kiểu đối xứng chiều ngang, trong đó chiều cao lá cờ bằng 1/2 chiều rộng. Lá cờ của Canada có 3 dải màu đứng là đỏ-trắng-đỏ trong đó dải màu trắng có kích thước bằng một nửa của lá cờ và nằm ở giữa lá cờ. Ngoài ra ở giữa dải màu trắng là hình ảnh một chiếc lá phong có 11 đầu đỉnh nhọn.

quốc kỳ canada, lá cờ canada, lá cờ của canada, lá cờ nước canada, cờ canada có lá gì, lá cờ của nước canada, quốc kỳ của canada, quốc kỳ canada có hình lá gì, lá trên cờ canada, hình ảnh lá cờ canada, quốc kỳ nước canada, biểu tượng lá cờ canada, hình ảnh lá cờ nước canada, lá trên quốc kỳ canada, lá phong trên cờ canada, chiếc lá trên cờ canada, hình lá cờ canada, ý nghĩa lá cờ của canada, ý nghĩa lá cờ canada, hình ảnh quốc kỳ canada, quốc kỳ của nước canada,

Thiết kế lá cờ Canada

Màu của quốc kỳ Canada:

  • Màu đỏ: giá tri 255-0-0(kiểu màu 16 bit là #FF0000) trong RGB.
  • Màu trắng.

Quá trình hình thành lá cờ của Canada

Quốc kỳ của Canada có một quá trình hình thành từ rất lâu dài, đi qua từng thời kỳ lịch sử của đất nước Canada. Sau đây công ty ANB sẽ tóm tắt qua lịch sử hình thành lá cờ nước Canada.

  • Quốc kỳ đầu tiên của Canada là lá cờ Thánh giá George của Anh do John Cabot tiến hành khi ông di chuyển tới Newfoundland vào năm 1497.
  • Vào năm 1534, Jacques Cartier đã tới và đóng một cây thánh giá ở bán đảo Gaspe có hiệu kỳ vương thất pháp và hoa bách hợp.
  • Năm 1621 lá cờ Canada được sử dụng là quốc kỳ Liên Hiệp và đây cũng chính là quốc kỳ pháp lý của đất nước Anh.
  • Năm 1867, đất nước Canada đã cho ra đời quốc kỳ đầu tiên và đó là toàn quyền Canada. Hình ảnh quốc kỳ Canada hiện tại chính là quốc kỳ liên hiệp có một huy hiệu ở giữa thể hiện cho các tỉnh thành ở Canada.
  • Năm 1946, đã có 2695 các mẫu thiết kế lá cờ Canada được trình bày nên nhằm mục đích thay đổi quốc kỳ Canada lúc này. Cuối cùng, lá cờ Canada được ủy ban đề nghị là hồng thuyền kỳ Canada với một lá phong màu vàng thu trong nền viền trắng.

Hình ảnh lá cờ Canada thay đổi qua từng thời kỳ:

quốc kỳ canada, lá cờ canada, lá cờ của canada, lá cờ nước canada, cờ canada có lá gì, lá cờ của nước canada, quốc kỳ của canada, quốc kỳ canada có hình lá gì, lá trên cờ canada, hình ảnh lá cờ canada, quốc kỳ nước canada, biểu tượng lá cờ canada, hình ảnh lá cờ nước canada, lá trên quốc kỳ canada, lá phong trên cờ canada, chiếc lá trên cờ canada, hình lá cờ canada, ý nghĩa lá cờ của canada, ý nghĩa lá cờ canada, hình ảnh quốc kỳ canada, quốc kỳ của nước canada,

Quốc kỳ Canada vào năm 1534 vào thời kỳ Jacques

quốc kỳ canada, lá cờ canada, lá cờ của canada, lá cờ nước canada, cờ canada có lá gì, lá cờ của nước canada, quốc kỳ của canada, quốc kỳ canada có hình lá gì, lá trên cờ canada, hình ảnh lá cờ canada, quốc kỳ nước canada, biểu tượng lá cờ canada, hình ảnh lá cờ nước canada, lá trên quốc kỳ canada, lá phong trên cờ canada, chiếc lá trên cờ canada, hình lá cờ canada, ý nghĩa lá cờ của canada, ý nghĩa lá cờ canada, hình ảnh quốc kỳ canada, quốc kỳ của nước canada,

Lá cờ Canada vào năm 1663 thời kỳ Tân Pháp

quốc kỳ canada, lá cờ canada, lá cờ của canada, lá cờ nước canada, cờ canada có lá gì, lá cờ của nước canada, quốc kỳ của canada, quốc kỳ canada có hình lá gì, lá trên cờ canada, hình ảnh lá cờ canada, quốc kỳ nước canada, biểu tượng lá cờ canada, hình ảnh lá cờ nước canada, lá trên quốc kỳ canada, lá phong trên cờ canada, chiếc lá trên cờ canada, hình lá cờ canada, ý nghĩa lá cờ của canada, ý nghĩa lá cờ canada, hình ảnh quốc kỳ canada, quốc kỳ của nước canada,

Quốc kỳ của Canada vào năm 1763

quốc kỳ canada, lá cờ canada, lá cờ của canada, lá cờ nước canada, cờ canada có lá gì, lá cờ của nước canada, quốc kỳ của canada, quốc kỳ canada có hình lá gì, lá trên cờ canada, hình ảnh lá cờ canada, quốc kỳ nước canada, biểu tượng lá cờ canada, hình ảnh lá cờ nước canada, lá trên quốc kỳ canada, lá phong trên cờ canada, chiếc lá trên cờ canada, hình lá cờ canada, ý nghĩa lá cờ của canada, ý nghĩa lá cờ canada, hình ảnh quốc kỳ canada, quốc kỳ của nước canada,

Quốc kỳ nước Canada sử dụng năm 1868

quốc kỳ canada, lá cờ canada, lá cờ của canada, lá cờ nước canada, cờ canada có lá gì, lá cờ của nước canada, quốc kỳ của canada, quốc kỳ canada có hình lá gì, lá trên cờ canada, hình ảnh lá cờ canada, quốc kỳ nước canada, biểu tượng lá cờ canada, hình ảnh lá cờ nước canada, lá trên quốc kỳ canada, lá phong trên cờ canada, chiếc lá trên cờ canada, hình lá cờ canada, ý nghĩa lá cờ của canada, ý nghĩa lá cờ canada, hình ảnh quốc kỳ canada, quốc kỳ của nước canada,

Lá cờ Canada sử dụng vào năm 1921

quốc kỳ canada, lá cờ canada, lá cờ của canada, lá cờ nước canada, cờ canada có lá gì, lá cờ của nước canada, quốc kỳ của canada, quốc kỳ canada có hình lá gì, lá trên cờ canada, hình ảnh lá cờ canada, quốc kỳ nước canada, biểu tượng lá cờ canada, hình ảnh lá cờ nước canada, lá trên quốc kỳ canada, lá phong trên cờ canada, chiếc lá trên cờ canada, hình lá cờ canada, ý nghĩa lá cờ của canada, ý nghĩa lá cờ canada, hình ảnh quốc kỳ canada, quốc kỳ của nước canada,

Lá cờ của Canada sử dụng vào năm 1957

quốc kỳ canada, lá cờ canada, lá cờ của canada, lá cờ nước canada, cờ canada có lá gì, lá cờ của nước canada, quốc kỳ của canada, quốc kỳ canada có hình lá gì, lá trên cờ canada, hình ảnh lá cờ canada, quốc kỳ nước canada, biểu tượng lá cờ canada, hình ảnh lá cờ nước canada, lá trên quốc kỳ canada, lá phong trên cờ canada, chiếc lá trên cờ canada, hình lá cờ canada, ý nghĩa lá cờ của canada, ý nghĩa lá cờ canada, hình ảnh quốc kỳ canada, quốc kỳ của nước canada,

Quốc kỳ Canada sử dụng hiện nay

Ý nghĩa quốc kỳ Canada

quốc kỳ canada, lá cờ canada, lá cờ của canada, lá cờ nước canada, cờ canada có lá gì, lá cờ của nước canada, quốc kỳ của canada, quốc kỳ canada có hình lá gì, lá trên cờ canada, hình ảnh lá cờ canada, quốc kỳ nước canada, biểu tượng lá cờ canada, hình ảnh lá cờ nước canada, lá trên quốc kỳ canada, lá phong trên cờ canada, chiếc lá trên cờ canada, hình lá cờ canada, ý nghĩa lá cờ của canada, ý nghĩa lá cờ canada, hình ảnh quốc kỳ canada, quốc kỳ của nước canada,

Ý nghĩa quốc kỳ Canada

Hiện này, theo như thông tin mà công ty ANB tìm hiểu được, quốc kỳ của Canada có 2 nghĩa lớn. Cụ thể là:

  • Ý nghĩa đầu tiền của quốc kỳ Canada đó là vị trí địa lý và khí hậu của đất nước Canada. Nếu bạn để ý kĩ bạn sẽ phát hiện, 2 dải màu đỏ của lá cờ biểu hiện cho 2 vùng biển Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, dải nền màu trắng đại diện tuyết rơi ở Canada vào mùa đông còn hình ảnh lá phong với 12 đỉnh tượng trưng cho 12 bang ở đất nước Canada. Cuối cùng là tỉ lệ lá cờ Canada được thiết kế là 1:2 thay vì 2:3 như các lá cờ khác, điều này nhằm thể hiện diện tích của đất nước Canada rất lớn.
  • Ý nghĩa thứ 2 là vẻ đẹp và biểu tượng của gắn kết toàn mọi sắc tộc của đất nước Canada. Cụ thể, lý do chọn lá phong làm biểu tượng của đất nước là vì vẻ đẹp của lá phong phổ biến rộng rãi trên toàn đất nước Canada đặc biệt khi vào tháng 9, 10 khi chuyển mùa, hình ảnh lá phong màu đỏ sẽ tràn ngập đất nước. Ngoài việc là biểu tượng của cái đẹp, quốc kỳ Canada còn là còn có ý nghĩa cho việc liên kết mọi dân tộc khác nhau từ đất nước khác khi tới Canada. Maurice Bourget – Thượng viện Canada đã từng có phát biểu rằng:” Lá cờ Canada là biểu tượng cho sự thống nhất quốc gia, và là đại diện cho tất cả người dân mang quốc tịch Canada, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ, tín ngưỡng hay quan điểm”.

Phía trên là tất cả các thông tin về lá cờ của đất nước Canada mà công ty ANB Việt Nam chia sẻ cho bạn. Hãy làm visa Canada tại dịch vụ làm visa uy tín để cho thể tới và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất nước này.

Ngoài ra, nếu như bạn quan tâm thêm về xuất khẩu lao động Canada, bạn có thể liên hệ tới đất nước Canada để được biết thêm thông tin chi tiết.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết, chúc các bạn một ngày may mắn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.